×
☰ Меню

Какво е ROI и как да повишим възвръщаемостта на инвестициите?

Публикуван на: 23.10.2019

Return on investment / Повишаване на възвращаемостта на инвестициите/ или съкратено РОИ, е уеб услуга, която има за цел да повиши ефективността на представянето ви в интернет. Или казано по-просто — целта е да се достигне по-висока възвращаемост при едни и същи инвестиции.

Възвращаемост на инвестициите или РОИ е индивидуален коефициент, който показва каква възвращаемост сте получили при направени определени инвестиции за даден период от време. На един дигитален маркетинг канал за интернет реклама това е най-важния параметър. Представя се в проценти.
Как се изчислява този коефициент?

Като цяло пресмятането е сравнително лесно, но се измерва трудно! Може да бъде положителен или отрицателен. Зависи дали сте на печалба или на загуба от определен дигитален канал.

За пресмятане на коефициента на възвращаемост на инвестициите РОИ се използва следната формула:

РОИ (%) = [ (печалба) / (инвестиция) ] * 100

Самата печалба може да бъде пресмятана по няколко различни начина, ако се приспадат разходите за издръжката на компанията, отчитат се всички такси и данъци и всичко това се разпределя между всички рекламни канали /дигитални и офлайн/ и дъги. Ние ви предлагаме като за начало да използвате един по-лесен метод: /печалба/=/приходи — инвестиция/.

Сега възвращаемостта РОИ става:

РОИ (%) = [ (приходи — инвестиция) / (инвестиция) ] * 100

На практика измерването на инвестициите РОИ съдържа грешка при повече от 99 % от измерванията и става доста трудно. Вече споменахме, че най-трудната част е как да се определят приходите от един канал.

Ето един пример, които ни показва как може да се постигне висока точност на измерване: сравнително нова и непозната компания, която предлага своите услуги само в един канал за реклама.

В този почти идеален случай, ако имате месечно вложение от 600 лева за реклама и като краен резултат получите продажби в размер на 1700 лева, то ето как да пресметнем възвръщаемостта на инвестициите РОИ:

РОИ (%) = [ (приходи — инвестиция) / (инвестиция) ] * 100 = [ (1700–600) / 600 ] * 100 = (1100/600) * 100 = 183.33%

Резултатът е повече от прекрасен — получихме 183 % РОИ за един месец! Стойността е сравнително точна, тъй като е използван само един канал за реклама, но реално има голям шанс да бъде неточна! Защо?

Разминаването се получава от факта, че за дадена реклама Вие правите плащането днес, а може да осъществите реални продажби след седмица или дори месеци. По този начин могат да се получат продажби които са реализирани благодарение на стари рекламни канали, а също така да сте без рекламна дейност в момента. Всичко това води до намаляване на резултатът за първия месец и до увеличаването за следващите, което от своя страна внася грешка в стойностите на РОИ. Понякога тази грешка в разминаването на продажби и реклама във времето може да бъде огромна — над 50 % в зависимост от това, каква е спецификата на вашия бизнес. Затова се практикува една рекламна кампания да се прави за по-дълго време /месеци/, а отчитането и измерването да се следят на по-малки етапи /например седмици/.

Но истината е точно такава — изключително трудно се измерва коефициента РОИ. Важно е да запомните, че трябва да следят стриктно продажбите, да се изваждат или добавят нови рекламни канали по такъв начин, че да може точно да се определи кой от тях ни дават най-голяма възвръщаемост, за да бъдат инвестирани повече средства и усилия в най-доходоносните от тях.

<< Предишна статия
Следваща статия>>